การทานอาหารเจเป็นส่วนสำคัญของเทศกาลกินเจ โดยเทศกาลกินเจในปี 2564 นี้ ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม – 14 ตุลาคม 2564 รวมทั้งหมดเป็น 9 วัน ในการกินเจจะต้องล้างท้องก่อนถึงวันที่กำหนด…