Category: Food

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนการทานอาหารเจ

การทานอาหารเจเป็นส่วนสำคัญของเทศกาลกินเจ โดยเทศกาลกินเจในปี 2564 นี้ ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม – 14 ตุลาคม 2564 รวมทั้งหมดเป็น 9 วัน ในการกินเจจะต้องล้างท้องก่อนถึงวันที่กำหนด…

อาหารที่ช่วยบำรุงการทำงานของสมองได้ดี

สมอง เปรียบเสมือนกับศูนย์บัญชาการใหญ่ของร่างกาย โดยแต่ละส่วนที่อยู่ภายในสมองก็มีหน้าที่สำคัญมากมาย ทั้ง เรื่องการควบคุมระบบประสาททั้งหมด การควบคุมการเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ การวิเคราะห์ การจดจำ การตัดสิน การประมวลผลต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นสมองจึงเป็นอวัยวะที่มีการทำงานหนักมา ๆ…

อาหารที่มักพบว่ามีโซเดียมสูง

องค์การวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และการแพทย์ เป็นหน่วยงานด้านสุขภาพ และการแพทย์ ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโซเดียมไว้ว่า ผู้ใหญ่หนึ่งคนต้องการโซเดียมเพียง 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน และปริมาณที่มากกว่า 2,300 มิลลิกรัมต่อวันถือว่าเป็นปริมาณที่จัดว่ามากเกินไป จึงทำให้จำเป็นที่จะต้องมีการลดการกินอาหารที่มีโซเดียมให้น้อยลง โดยเกลือนั้นไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่มีโซเดียมสูง แต่สารปรุงรส…