สมอง เปรียบเสมือนกับศูนย์บัญชาการใหญ่ของร่างกาย โดยแต่ละส่วนที่อยู่ภายในสมองก็มีหน้าที่สำคัญมากมาย ทั้ง เรื่องการควบคุมระบบประสาททั้งหมด การควบคุมการเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ การวิเคราะห์ การจดจำ การตัดสิน การประมวลผลต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นสมองจึงเป็นอวัยวะที่มีการทำงานหนักมา ๆ…