องค์การวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และการแพทย์ เป็นหน่วยงานด้านสุขภาพ และการแพทย์ ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโซเดียมไว้ว่า ผู้ใหญ่หนึ่งคนต้องการโซเดียมเพียง 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน และปริมาณที่มากกว่า 2,300 มิลลิกรัมต่อวันถือว่าเป็นปริมาณที่จัดว่ามากเกินไป จึงทำให้จำเป็นที่จะต้องมีการลดการกินอาหารที่มีโซเดียมให้น้อยลง โดยเกลือนั้นไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่มีโซเดียมสูง แต่สารปรุงรส…